Điều khoản sử dụng

Trước khi đọc các bài viết của Yanlemon.com, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Bằng cách sử dụng trang web Yanlemon.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng đọc và tham khảo các bài viết của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu thông tin

Mọi thông tin và nội dung trên Yanlemon.com là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp phép. Bạn không được sao chép, phát tán hay sử dụng mà không có sự cho phép.

2. Trách nhiệm sử dụng

Bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về việc sử dụng thông tin trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng thông tin không đúng cách.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và không chia sẻ nó với bất kỳ ai khác.

4. Nội dung người dùng

Mọi nội dung do người dùng đăng tải trên trang web phải tuân theo các quy định về bản quyền và không chứa thông tin phạm pháp, đồi trụy hoặc có thể gây hại cho người khác.

5. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật những thay đổi mới.

6. Chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với điều khoản sử dụng.

Bằng cách sử dụng Yanlemon.com, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản trên. Chúng tôi hy vọng bạn có trải nghiệm tích cực khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua trang Liên hệ. Xin cảm ơn!