Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023

Trần Thanh Thảo

17a1a40041697a57e153020f7e17962c?s=96&d=monsterid&r=g
9 POSTS0 COMMENTS
Mình là Thanh Thảo và tôi có niềm đam mê mãnh liệt với sách cùng viết lách. Bằng việc viết, mình luôn ấp ủ mong muốn chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình tại những khoảnh khắc đặc biệt, để lưu giữ chúng như những dấu ấn khó quên. Đối với Thảo, viết là cách để thể hiện chân thành nhất những trải nghiệm, cảm nhận và đánh giá về một vấn đề nào đó. Vì thế, mỗi bài viết mình gửi đến bạn đều đặt mục tiêu đảm bảo tính chân thực của nội dung và sử dụng ngôn từ dễ hiểu, gần gũi nhất để kết nối với bạn đọc.

TOP AUTHORS

364718fe7268f693e5e9f8e5c7a1ef39?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
e7d83864cd2f833a6dcf5bad70fb7212?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
3ee9925cbdcab660621363b7d3f906d1?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
f2ad9752f11f17ec4bd41104b50eaccf?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
20650fc859cdcd5e441baaa845643295?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
a1e892275ea71f813ba65cda61ff4f63?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
33c14e347a6417bf4b4ab49233d124a7?s=70&d=monsterid&r=g
1 POSTS0 COMMENTS
f24aa6327430650a7a51f042dc7bb1d9?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
20abd8fd9d7002c33e2cd0ec565ef7ce?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
e8afc8d6124319d198356e8116201821?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
24555582009848ddbd8c969878b4308c?s=70&d=monsterid&r=g
9 POSTS0 COMMENTS
6e30820c286108dc4c67ca452b23bf4e?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
39672bb606735fafeb890f9a35949785?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
1051aa9a6c728ca0f67dbb22a50ed39d?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
388e4c47961486b66dfcd78523dc56f3?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
b1d6d05900c1164984d6abaedcaf6684?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
5a5013035f1dabebf512cca37a7a9a95?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS
f45c5ecc43d26f8e5cb7e049009155de?s=70&d=monsterid&r=g
1 POSTS0 COMMENTS
d49a37fb56ac1908781298f0a756d122?s=70&d=monsterid&r=g
1 POSTS0 COMMENTS
4bb4684afd93976e2905fda5d7ce95ed?s=70&d=monsterid&r=g
2 POSTS0 COMMENTS
17a1a40041697a57e153020f7e17962c?s=70&d=monsterid&r=g
9 POSTS0 COMMENTS
3ed950943e74de64cdf6966e521e5da5?s=70&d=monsterid&r=g
0 POSTS0 COMMENTS

Most Read